Botoşanii de altădată
Legenda Botoşaniului: Un copil sărac şi fără tată a dat numele oraşului 

Cea mai elocventă ilustrare a importanţei şi vechimii Botoşanilor, ca aşezare, o constituie complexul fortificat de cetăţi traco-getice de la marginea oraşului, datând din perioada premergătoare constituirii statului dac centralizat şi independent de sub conducerea lui Burebista.

Un băiat tare isteţ şi curajos

 

Pe când dacii trăiau în neunire, împărţiţi în triburi, şi fiecare dintre acestea îşi avea stăpânul său, prin părţile Botoşanilor domnea un rege viteaz şi iscusit, dar bătrân. Într-o zi s-a auzit că regele vrea să-şi aleagă urmaş la tron; şi-a poruncit ca toţi flăcăii din ţară, ce se încumetă, să poftească pentru încercare alături de feciorii lui.

 

Legenda Botoşanilor de Elidia Agrigoroaiei spune că, pe-atunci trăia într-un sat de pe malul Prutului o femeie văduvă, care avea un băiat tare isteţ şi curajos, cinstit şi drept, cum rar se poate întâlni. Alintându-l, lumea îi spunea Botoşel, fiindcă dânsul îşi câştiga pâinea cea de toate zilele migălind încălţări de copii mici, chiar şi pentru coconi domneşti şi alte odrasle ale oamenilor cu stare.

 

„Plec şi eu să mă întrec cu feciorii măriei-sale”

 

Cunoscut la curte şi prin acest meşteşug iscusit, regele i-a transmis vorbă printr-un ostaş ca, la ceasul hotărât, să vină şi el spre a-şi încerca puterea. Când auzi Botoşel porunca ce dăduse regele, zise mamei sale:

-    Mamă, să-mi dai haine curate şi merinde pentru drum, că plec şi eu să mă întrec cu feciorii măriei-sale.

-    Dragul meu, eu îţi spun să nu te duci, că feciorii de bani gata ţi-or face şicane şi multe necazuri vei avea.

-    Mamă! Mamă! Nu te pune împotrivă. Dacă regele m-a chemat, asta înseamnă că-şi pune nădejdea în mine, măcar ca pentru un oştean  de frunte.

Îmbrăcându-şi hainele cele bune, băiatul plecă la drum luând cu sine spada strămoşească şi ceva de mâncare. Iar mama rămase plângând şi uitându-se în urma lui.

 

Văzu venind spre el o fată înspăimântată

 

Ieşind din sat, Botoşel merse cale de două ceasuri. Când ajunse în codrul cel întunecat din Guranda, văzu venind spre el o fată înspăimântată.

-    Ajutor! Ajutor! Striga aceasta. 

În urma ei grăbea, azvârlindu-se, ditamai şarpele, gata s-o înghită. Astfel fecioara de la pieire. Dar când să taie capul, şarpele se făcu nevăzut.

-    Măi! Ce-o mai fi şi asta! Curată minune sau vrăjitorie! Se vede că mama a avut dreptate când mi-a zis ce mi-a zis…

Dar, punându-şi sabia în toacă, nu se dădu bătut şi merse mai departe.  Încotro se uita, nu vedea decât pudre şi iar pădure.

 

Era răcoare şi plăcut. Nu peste mult timp, pe la Sahulea, zări o haită de lupi. Se gândi atunci să se urce într-un copac, ca să nu-şi irosească puterile. Dar sălbăticiunile l-au înconjurat repede şi Botoşel n-a mai avut încotro. A doborât şase din ei. Iar când să-l lovească pe-al şaptelea, spada s-a rupt. Atunci băiatul a băgat mâna în gura lupului de i-a smuls limba pe loc. Şi-a plecat în drumul lui.

 

„Plată de la bătrâni neajutoraţi nu primesc”

 

Pe Dealul Mare zări un foc. Dar, apropiindu-se, nu era nicio fiinţă omenească prin preajmă şi trecu mai departe. În această clipă auzi o voce:

-    Hei, voinice!

Era un bătrân care-i făcea semn să vină la dânsul.

-    Drumu-i lung, cu sălbăticiuni la tot pasul şi ai să înnoptezi în pădure singur- Poţi rămâne aici, dacă vrei! Da’ încotro te-ai pornit?

-    Merg să mă întrec cu feciorii regelui, după poruncă. Sunt băiat sărac, am numai mamă şi altă nimic pe lume. Da’ matale, moşule, ce faci aici?

-    Treabă grea, nepoate! Nişte tâlhari m-au lăsat să păzesc focul acesta până se întorc ei. Dacă se stinge, îmi stă capul unde-mi sunt picioarele. Şi bătrâneţele nu mă ţin. Dacă zici că eşti sărac, de unde am, de unde n-am, te-oi plăti să păzeşti focul în locul meu trei zile şi trei nopţi, fără contenire.

-    E drept că sunt sărac, dar plată de la bătrâni neajutoraţi nu primesc. Atât doar că sunt cam grăbit, trebuie să ajung la rege.

-    La grele cercetări te va pune. Şi nu-l alege decât pe vitezul-vitejilor.

-    Omul e dator să încerce, moşule!

Băiatul se aşează jos, desfăcu traista cu merinde şi-l pofti pe bătrân la masă. Apoi adună iarbă şi-i făcu un pat.

-    Acum poţi să te culci fără grijă şi…somn uşor!

-    La grea caznă te-am pus, oftă bătrânul.

-    Cineva trebuie să păzească focul şi datoria este a celui mai tânăr!

 

Botoşel auzi paşi uşori

 

Bătrânul se întinse pe iarba moale şi, cum puse capul, adormi buştean. Pe la miezul nopţii, Botoşel auzi paşi uşori. Când se întoarse, văzu o femeie frumoasă.

-    Hai cu mine în codru să-ţi dau un arc cu săgeţi. Altfel va fi vai şi amar de tine. Locul e plin de primejdii. Am văzut când ţi-ai rupt spada în colţii lupilor.

-    E drept că am nevoie de-un arc. Dar focul nu-l las singur nici în ruptul capului. Aşă că nu-ţi mai pierde vremea degeaba. Pleacă de unde ai venit.

Şi femeia se făcu nevăzută.

 

„Eşti om tare!”

 

În noaptea următoare i se înfăţişă un om înalt de trei coţi.

-    Tu ce mai vrei? Îl întrebă Botoşel.

Omuleţul zâmbi, căscă de câteva ori, mai să i se rupă gura, şi-i spuse:

-    Nimic! Am încercat să te adorm, dar n-am izbutit. Eşti om tare!

-    Vezi-ţi bădie de drum şi nu-ţi mai încărca sufletul de păcate cu viaţa acestui bătrân. Dacă eu adorm, focul se stinge şi el va fi ucis de tâlhari. Hai, şterge-o şi nu-ţi mai răci gura de pomană.

 

„Calcă a rege, nu alta!”

 

Noaptea de pe urmă a fost şi cea mai grea. Băiatul terminase merindele şi-i era tare foame. Deodată se auzi un mare tămbălău de oameni cheflii. Veneau nişte tâlhari. Erau şapte la număr, cu căpitanul lor. Acesta porunci:

-    Întindeţi masa în jurul acestui foc, că mi-i foame să mor, nu alta!

-    Bea şi tu voinice din licoarea noastră adormitoare, zise un tâlhar întinzându-i o cană plină ochi.

-    Mulţămesc de cinste, răspunse băiatul, dar eu am de păzit focul şi până dimineaţă mai e mult.

-    Bine, dar atunci ai să înghiţi în sec.

-    Şi zicând asta, se puseră pe mâncat fripturi alese, pâine moale şi multe alte bunătăţi. Turnau harnic vinul, golind ulcelele una după alta şi prinzând chef de vorbă:

-    Cu băiatul acesta nu-i de şagă! zise unul dintre ei. Calcă a rege, nu alta!

-    Până acum s-a descurcat bine!

-    Să-l vedem mai departe câte parale face!

 

Botoşel asculta amestecul de vorbe cu cea mai mare uimire. Bănuia că despre dânsul vorbesc, dar nu putea pricepe mai mult.

 

„Cred c-ai să fii pe placul regelui”

 

Aproape de miezul nopţii, tâlharii începură să joace, învârtindu-se tot mai repede şi mai sălbatic, gata să împrăştie focul.

-    Căraţi-vă de aici beţivilor! Strigă băiatul. Şi, punând mâna pe spada cea ruptă, prinse să-i lovească fără zăbavă, încât toţi o luară la goană.

În cea de-a treia dimineaţă, bătrânul se trezi.

-    Până acum te-ai purtat bine, a grăit el. Ai trecut prin cele mai grele încercări. Cred c-ai să fii pe placul regelui.

Şi luându-şi rămas bun de la bătrân, Botoşel plecă mai departe, trecând prin alte multe şi grele cumpene până ce-a ajuns la curtea regelui. Acolo era adunată lumea de pe lume şi viteji dintre viteji. Iar regele- pasămite- chiar bătrânul păzitor de foc, pe când fata cu şarpele- chiar fiica lui. Un sfetnic nu putea vorbi, că-şi pierduse limba. Şi în fiecare dintre cei adunaţi în jurul măriei-sale recunoscu numaidecât pe vrăjmaşii din pădure.

-    Bine ai venit Botoşel, zise regele, că ţie ţi se cuvine scaunul domenesc. Iar de-aici încolo, ţinutul meu mea se va numi Botoşeni, după numele tău. Să trăieşti şi să-l stăpâneşti în veacul vecilor.

download from google play download from apple store

 

loading...
Masa Tâlharilor de la Botoşani: Locul blestemat unde un bărbat a fost DECAPITAT

 

Cătălina CHIRU
După 30 de ani - Moș Gerilă aduce cadouri în parcul orașului, un Crăciun cu fulgere și tunete la Botoșani: Oare ce ne rezervă anul ce va începe? Să fim optimiști sau pesimiști?
Cu un an înainte de Crăciunul lui 1989, pe 25 decembrie 1988, la Botoșani se petrecea un lucru ieșit din comun. Bătrânii spuneau că nu prinseseră o asemenea grozăvie în toată viața lor…
După 30 de ani - Bancurile botoșănenilor despre Ceaușescu, concerte și spectacole, însemnări din comunismul întunecat: Ajutaţi-mă să mor!
Deşi astăzi pare un lucru neînsemnat, înainte de 1989 scrisul te putea duce direct în închisoare. Pentru că a consemna întâmplări care incriminau regimul însemna condamnare sigură.
Ceaușescu reales, CUM au trimis botoșănenii la București 1.700 de telegrame și povestea mașinii de scris: Ai grijă ce faci cu ea, cine scrie la ea, că intrăm la zdup - FOTO
Și înainte de 1989, procesul de votare era precedat de o campanie electorală. Însă ea se desfăşura sub alte reguli.
Ziua neagră din istoria Liceului Laurian: MARELE INCENDIU care a mistuit zeci de mii de cărți, dosare și drapelul școlii
Palatul Liceului Laurian adăpostea cea mai mare bibliotecă din orașul Botoșani din vremurile acelea.
Botoșănenii și Operațiunea 1111: Această experiență trebuie să ne îngrozească și să ne facă să luăm din vreme toate măsurile
A fost cea mai amplă acțiune de evacuare din istoria militară și civilă a României. A purtat numele de cod Operațiunea 1111 și a implicat întreaga suflare, de la șeful statului până la cel din urmă român.
MEMORIAL Enescu: Tovarășii au dărâmat și reconstruit casa, au pietruit drumul, dar nu au vrut să audă de parastas
În vreme ce Suceava şi Iaşi au construit teatre, săli de spectacole somptuoase, cinematografe, amfiteatre şi tot soiul de obiective menite să ridice calitatea vieţii şi nivelul de educaţie al cetăţenilor, botoşănenii au fost martori ai prăbuşirii.
MISTERUL ascuns din nordul Botoșanilor și cel mai mare proces din istoria României moderne, cu Titu Maiorescu avocat - GALERIE FOTO
Povestea începe în urmă cu aproape două secole și continuă și astăzi, prin pașii turiștilor care calcă nedumeriți pe un tărâm ce pare să nu mai aparțină nimănui.
Cea mai VECHE biserică din Botoşani: A fost înzestrată cu moşii, heleşteie şi mori şi o impresionantă necropolă
Este o mărturie a istoriei şi una dintre cele mai importante edificii din judeţul Botoşani.
PRIMUL spital construit la Botoşani: Toţi pacienţii erau trataţi gratis, indiferent de naţionalitate
Cea de-a doua unitate medicală, înfiinţată mulţi ani mai târziu în Botoşani, a fost Spitalul I.Mavromati.
Loading...
„Dare la semn” – PRIMA competiţie sportivă organizată la Botoşani, pe un poligon improvizat din bariera Suliţa
De când fac botoşănenii sport? Răspunsul îl găsim în documentele arhivelor din august 1868, când a început să se practice tirul sub îndrumarea militarilor.
Cea mai CUMPLITĂ epidemie care a îngenunchiat Botoşaniul: Mii de morţi în vara cu 51 de grade Celsius
Orașul Botoșani a suferit de-a lungul timpului crunt, însă puțini dintre contemporani cunosc episoadele în care orașul a sângerat efectiv și și-a jelit morții.
Prima „spiţărie” înfiinţaţă la Botoşani - Cea mai frumoasă şi solidă clădire din oraş
Cea dintâi farmacie din Botoşani, cunoscută sub numele de „şpiţărie”, a prins viaţă la finele secolului XVIII.
Fiul unui fost primar botoșănean asasinat politic: 5.000 de oameni au vrut să-l aducă la Botoșani
La Botoșani, în cartierul Bucovina există o alee cu numele tânărului ucis de comuniști. Era fiu de avocat iar tatăl său a fost pentru ceva timp primar interimar al orașului. Mai mult, a existat și o placă comemorativă în memoria sa care a fost… furată.
Oraşul Botoşani, „apanaj” al doamnelor Moldovei: Sume uriaşe de bani încasate de la botoşăneni pentru bunăstarea damelor
„Doamna Botoşaniului” încasa permanent sume uriaşe de bani fără să facă mai nimic pentru ţinutul în care îşi ducea existenţa.
Loading...
Inima de odinioară a Botoşanilor – UNDE s-au înfiinţat şi CUM arătau primele pieţe ale oraşului
Fiind un centru comercial recunoscut cu secole în urmă, ca unul dintre cele mai puternice din Moldova, Botoşanii au avut locuri special amenajate în care să se vândă şi să se cumpere animale, produse industriale şi agricole. Acestea au fost pieţele şi iarmaroacele.
Străzile de odinioară ale Botoşanilor: Înghesuială la modernizarea drumurilor pline de gropi ale oraşului
Până pe la 1820 nu s-a acordat nicio atenţie străzilor oraşului, care au apărut fără nicio cât de mică idee de sistematizare, de modernizare. Înguste, întortocheate, pline de praf în timpul secetos, pline de gropi cu apă şi desfundate în timpul ploilor, dădeau oraşului un aspect neplăcut, fapt remarcat, nu o singură dată, de cei ce păşeau pentru prima dată în oraş.
ISTORIA Parcului „Mihai Eminescu”: Grădina publică cu taxă la începuturi, teren de sport şi cu un grădinar problemă
Botoşanii, oraşul patriarhal de altădată, a fost numit adesea, pe drept cuvânt, oraş al grădinilor. Când, în veacul trecut şi începutul celui actual, boierii şi-au construit frumoasele lor case, în special în partea de vest a oraşului, au avut grijă să-şi amenajeze minunate parcuri cu ajutorilor grădinarilor unguri, italieni şi germani.
PRIMUL hotel construit la Botoşani: Eminescu a dat o petrecere acolo şi s-a îndrăgostit de o blondă
Primele hoteluri  au apărut în peisajul botoşănean la jumătatea secolului trecut.Odată cu creşterea economică a oraşului, s-a simţit nevoia unor localuri cu camere mobilate care să fie închiriate, de obicei cu ziua, numeroşilor călători sosiţi la noi în oraş.
Primele cafenele din Botoşaniul de odinioară: Localul de pe Unirii unde tinerii aveau interzis
Cu câteva secole în urmă, cafenelele ce  se găsesc astăzi la tot pasul au pătruns prima dată în orașul moldav. Erau locurile unde se putea bea cafea, se jucau table, cărți și zaruri, se putea servi şi ceva dulce dar se și fuma tutun turcesc, iar oamenii stăteau ceasuri bune la discuții.
Începuturile presei la Botoşani: PRIMA publicație botoșăneană pusă sub semnul întrebării
Presa, despre care se spune că este a patra putere într-un stat democrat, are la Botoșani o vechime apreciabilă și o valoare deosebită prin numărul mare de reviste și ziare apărute în perioada anilor 1866-1944, mai precis de-a lungul a 82 ani de existență. 
Loading...
Sondaj
Credeți că anul 2020 va fi:
Mai bun decât 2019
La fel ca 2019
Mai rău ca 2019
Declaraţia zilei
„Este ofițer în rezervă, el va candida la comuna Leorda, a fost șef de post în această localitate, soția domniei sale este o doamnă respectată în comunitate. Este agentul agricol din comună și este un om care locuiește în ...
starshiners.ro%20
astratex.ro
fashiondays.ro
Curs valutar
acum 2 zile
EUR
Euro
4.7792 lei
USD
Dolarul SUA
4.2976 lei
CHF
Francul elveţian
4.4485 lei
GBP
Lira sterlină
5.6074 lei
JPY
100 de yeni japonezi
3.9023 lei
XAU
Gramul de aur
215.0476 lei
MDL
Leul Moldovenesc
0.2454 lei
HUF
100 de Florinţi Maghiari
1.4251 lei
AUD
Dolarul Australian
2.9663 lei
CAD
Dolarul Canadian
3.2954 lei
CZK
Coroana Cehească
0.1901 lei
DKK
Coroana Daneză
0.6396 lei
Vremea
astăzi
Botosani
o C
Dorohoi
o C
Bucecea
o C
Darabani
o C
Saveni
o C
Ştefăneşti
o C
Horoscop
astăzi
app traffic statistics
© Copyright 2009 - 2020 Botoşăneanul. Toate drepturile rezervate.