Ştiri
ANUNȚ Consiliul Județean convocat în sala de ședințe pe 28 ianuarie, întrunirea CJ NU mai este online

Președintele Consiliului Județean Botoșani,

În conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1) și art. 179 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 180 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă ordinară, pentru data de 28 ianuarie 2021, ora 10:00, în sala de şedinţe „Nicolae Iorga” a Palatului Administrativ, situat în municipiul Botoșani, Piața Revoluției nr. 1-3.

Având în vedere starea de alertă, accesul în sala de ședință va fi permis doar persoanelor cu atribuții în desfășurarea ședinței, persoanelor invitate și reprezentanților presei.

 

Proiectul ordinii de zi cuprinde:

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Botoșani. (Proiect nr. 6 din 19.01.2021)


2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ special din județul Botoșani, pentru anul școlar 2021 - 2022. (Proiect nr. 4 din 19.01.2021)


3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor”, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean Botoșani. (Proiect nr. 38 din 21.01.2021)


4. Proiect de hotărâre privind aprobarea, în fază de propunere, a Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor destinate închirierii, pentru tineri specialişti din sănătate, din Blocul de locuinţe realizat prin Agenția Națională pentru Locuințe, situat în municipiul Botoșani, str. Ștefan cel Mare, nr. 39 (20 apartamente). (Proiect nr. 34 din 21.01.2021)


5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean Botoșani la Târgul virtual de Turism al României, ediția a 44-a, februarie 2021. (Proiect nr. 37 din 21.01.2021)


6. Proiect de hotărâre privind achitarea contribuției Județului Botoșani la Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord – Est Piatra Neamț în sumă de 1.636.000 lei, din bugetul propriu județean pe anul 2021, pentru Fondul de Dezvoltare Regională, Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași și Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Suceava. (Proiect nr. 36 din 21.01.2021)


7. Proiect de hotărâre privind achitarea cotizației anuale a Județului Botoșani la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST – Iași în sumă de 28.222,80 euro, din bugetul propriu județean, pentru anul 2021. (Proiect nr. 35 din 21.01.2021)


8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOPROCES” Botoșani, pentru a vota, în numele și pe seama Județului Botoșani, aprobarea Planului de creștere a tarifelor actualizat, la luna septembrie 2020, cu indicele prețurilor de consum și contribuția pentru economia circulară. (Proiect nr. 3 din 13.01.2021)


9. Proiect de hotărâre privind modificarea și actualizarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Botoșani. (Proiect nr. 5 din 19.01.2021)


10. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate a judeţului Botoşani. (Proiect nr. 7 din 20.01.2021)


11. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Botoşani (Proiect nr. 8 din 20.01.2021)


12. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Administrativ al Memorialului Ipoteşti - Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”. (Proiect nr. 9 din 20.01.2021)


13. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Administrativ al Muzeului Judeţean Botoşani. (Proiect nr. 10 din 20.01.2021)


14. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul administrativ al Orchestrei Populare „Rapsozii Botoşanilor”. (Proiect nr. 11 din 20.01.2021)


15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională (CLDPS) din judeţul Botoşani. (Proiect nr. 12 din 20.01.2021)


16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Botoșani în comisia de vânzare a spațiilor medicale aflate în domeniul privat al Județului Botoșani, respectiv în comisia de soluționare a contestațiilor. (Proiect nr. 13 din 20.01.2021)


17. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Botoșani în consiliile de administraţie ale spitalelor publice de interes judeţean. (Proiect nr. 14 din 20.01.2021)


18. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Botoșani în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Botoșani. (Proiect nr. 15 din 21.01.2021)


19. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de administrație al Palatului Copiilor Botoșani. (Proiect nr. 16 din 21.01.2021)


20. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Botoșani în Comisia de Orientare Școlară și Profesională. (Proiect nr. 17 din 21.01.2021)


21. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul administrativ al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani. (Proiect nr. 18 din 21.01.2021)


22. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii a Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” Dorohoi. (Proiect nr. 19 din 21.01.2021)


23. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Botoșani în Consiliul de administrație al Școlii Profesionale Speciale „Ion Pillat” Dorohoi. (Proiect nr. 20 din 21.01.2021)


24. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității a Școlii Profesionale Speciale „Sfântul Stelian” Botoșani. (Proiect nr. 21 din 21.01.2021)


25. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Botoșani în Consiliul de administrație al Școlii Profesionale Speciale „Sfântul Stelian” Botoșani. (Proiect nr. 22  din 21.01.2021)


26. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul administrativ al Școlii Populare de Arte “George Enescu” Botoșani. (Proiect nr. 23  din 21.01.2021)


27. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comitetului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap Botoșani. (Proiect nr. 24 din 21.01.2021)


28. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Botoșani în Consorțiul Regional al Regiunii de Dezvoltare Nord-Est. (Proiect nr. 25  din 21.01.2021)


29. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Administrativ al Bibliotecii Județene “Mihai Eminescu” Botoșani. (Proiect nr. 26  din 21.01.2021)


30. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico- Socială “Dr. Elena Popovici” Flămânzi. (Proiect nr. 27  din 21.01.2021)


31. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Săveni. (Proiect nr. 28 din 21.01.2021)


32. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Ștefănești. (Proiect nr. 29 din 21.01.2021)


33. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Suharău. (Proiect nr. 30 din 21.01.2021)


34. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Sulița. (Proiect nr. 31 din 21.01.2021)


35. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Unităţii de Asistenţă Medico- Socială Mihăileni. (Proiect nr. 32  din 21.01.2021)


36. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Comisia județeană în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați Botoșani. (Proiect nr. 33 din 21.01.2021)


37. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului Muzeului Județean Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, precum și a comisiei de soluționare a contestațiilor. (Proiect nr. 39 din 21.01.2021)


38. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Botoşani din data de 18 ianuarie 2021.


39. Interpelări.


40. Diverse.

Lucian Trufin: Dezvoltarea județului Botoșani nu se află pe lista priorităților actualului Guvern!
Senatorul Lucian Trufin consideră că județul Botoșani este defavorizat, neaflându-se pe lista priorităților actualului Guvern. În anul 2020, dar și în 2021, fondurile acordate pentru dezvoltarea județului au scăzut considerabil față de anii precedenți când PSD era la guvernare.
ACUZAȚII grave la Mavromati: Pacienți morți după ce s-au infectat în spital, telefoanele închise … de teama incendiilor - VIDEO
Se scriu poveşti cumplite în timpul pandemiei în spitalele româneşti. Un bărbat din Botoşani reclamă faptul că şi-a internat tatăl pentru o intervenţie banală şi l-a luat mort după ce s-a infectat în spital cu o bacterie şi cu Covid. Şi tot acolo, fiica unei femei spune că nu a fost lăsată nici măcar să-şi ia adio de la mama ei la telefon.
DOLIU în educație, s-a stins din viață o iubită și respectată învățătoare din Botoșani: Îngerul din viața mea a urcat la ceruri - FOTO
A plecat prea devreme, lăsând în urmă multe lacrimi și tristețe.
Mașină ridicată dintr-o stație de maxi-taxi - FOTO
O mașină a fost ridicată din stația de maxi-taxi din capătul liniei 1.
IMAGINI de la accidentul dimineții: Șoferița transportată la spital - FOTOGALERIE
Tânăra șoferiță a rămas încarcerată.
ACCIDENT în această dimineață: Persoană încarcerată, salvatorii sunt pe drum
În această dimineață, un eveniment rutier grav s-a produs pe un drum din județ. Către locul accidentului se deplasează pompierii și ambulanța SMURD.
La mulți ani, Luminița, Clara, Lucia, Svetlana!
An de an, la 26 februarie, creştin ortodocşii o prăznuiesc pe Sfânta Muceniţă Fotini Samarineanca, ocrotitoarea celor ce poartă numele Luminiţa, Clara, Lucia, Svetlana.
Expoziție de cusături la Memorialul Ipotești
Un grup de la Memorialul Ipotești a avut ocazia să descopere la Călinești, mai exact în Biblioteca de la Șerbăuți, o frumoasă colecție de cusături populare din zonă.
Gestionară de la CAR cu puncte de lucru și în Botoșani, judecată pentru 1.900 de infracțiuni
Sunt cifre amețitoare, rezultate în urma unei anchete întinse pe ani, în condițiile în care escrocheria a ieșit la iveală în vara anului 2015.
Loading...
OFICIAL: Botoșăneanca pensionată la 42 de ani cu pensie specială, numită secretar de stat la Interne
Premierul Florin Cîțu a făcut noi numiri de secretar de stat la Interne, Justiție, Muncă și Educație, deciziile fiind publicate joi în Monitorul Oficial.
Ada Macovei amenință cu procese și plângeri penale funcționarii Primăriei
Consilierii liberali nu renunță așa ușor la proiectul privitor la majorarea burselor pentru elevi acordate de Primărie elevilor din învățământul preuniversitar. 
„Specialii” care vând bunurile orașului ”aproape degeaba”: Acest cioclu al SRL-urilor românești
Lichidatorul desemnat de instanța de judecată continuă de ani de zile să recupereze pentru bugetul de stat datoriile create de falimentara Termica, fosta societate de termoficare a orașului.
Parlamentarii PNL & USR de Botoșani, vot împotriva despăgubirilor de secetă pentru fermieri
Amendamentele depuse în cadrul comsiilor de specialitate reunite din Camera Deputaților și Senatul României au fost respinse.
FAZA ZILEI: Un director din Primărie le cere colegilor să nu-i mai insulte inteligența: Să nu mă ia de prost
Seria interpelărilor din plenul municipal, chiar și în variantă online, a fost una cu subiecte pestriție și pe alocuri cu multă ironie.
Loading...
Coşmarul botoșănenilor din satul chinuit de sete: Bem apă din şanţuri de 30 de ani - FOTOGALERIE
Într-un sat din judeţul Botoşani, peste 100 de familii trăiesc de mai bine de 30 de ani fără nicio sursă de apă.
Schimbare de la 1 martie! Se aplică obligatoriu în toate aceste magazine
România trebuie să se alinieze unei directive a Uniunii Europene.
Ridicăm standardele: noul ansamblu de apartamente Premium cu pachete de dotări - unicat în piață - pentru locuințe care respiră!
(P) Noile apartamente Made To Measure, marca UNIQUE Residence, din zona centrală a Botoșaniului - Aleea Maxim Gorki nr. 6
Șofer din Botoșani, accident într-o intersecție: Două persoane au fost rănite
Cei doi conducători auto nu se aflau sub influența băuturilor alcoolice.
Posturi disponibile la o instituție din Botoșani, prin transfer la cerere – DETALII
Este vorba despre trei posturi.
Laborator pentru biologie moleculară RT-PCR construit la Secția de Boli Infecțioase
Construirea unui laborator pentru biologie moleculară RT-PCR a fost aprobată de consilierii județeni în cadrul ședinței de astăzi.
melimeloparis.ro%20
astratex.ro
Sondaj
Doriți să vă vaccinați contra Covid-19?
Da
Încă nu m-am hotărât
Nu
Declaraţia zilei
Cum mi-am întâlnit sufletul pereche într-un reality show la televizor? Eu chiar mă văd măritată, tânără să fiu! Anul ăsta nu… mai sunt chestii de rezolvat şi apoi. Nu, încă nu ne-am mutat împreună! Cu George mă înţ ...
starshiners.ro%20
fashiondays.ro
Curs valutar
ieri
EUR
Euro
4.8725 lei
USD
Dolarul SUA
3.9845 lei
CHF
Francul elveţian
4.4025 lei
GBP
Lira sterlină
5.6427 lei
JPY
100 de yeni japonezi
3.7566 lei
XAU
Gramul de aur
229.6421 lei
MDL
Leul Moldovenesc
0.2291 lei
HUF
100 de Florinţi Maghiari
1.3531 lei
AUD
Dolarul Australian
3.1869 lei
CAD
Dolarul Canadian
3.1929 lei
CZK
Coroana Cehească
0.1867 lei
DKK
Coroana Daneză
0.6553 lei
Vremea
astăzi
Botosani
11.9 o C
Dorohoi
11.9 o C
Bucecea
12.0 o C
Darabani
8.5 o C
Saveni
12.0 o C
Ştefăneşti
13.9 o C
Horoscop
astăzi
app traffic statistics
© Copyright 2009 - 2021 Botoşăneanul. Toate drepturile rezervate.