Botoşanii de altădată
Mărturisiri EMOŢIONANTE în noaptea de Înviere: O fată de o frumuseţe IZBITOARE a dat numele unei localităţi din Botoşani

Între dealuri, păduri şi apa Siretului îşi duce existenţa multiseculară o aşezare atestată documentar în anul 1400, cu vestigii din epoca migraţiilor şi din secolul XV-lea.

Legenda comunei Tudora

 

Localitatea Tudora vorbeşte sufletului şi printr-un monument al naturii – o pădure de tisă din vremuri străvechi, împuţinată prin defrişări, ce se întinde acum în pâlcuri pe pâraiele Ocupului, Racului şi Parchetului. În pădurea de tisă, primăvara aceea, s-a arătat repede, în răbufnirea de flori nenumărate, dominând albul parfumat, cu putere de vrajă.

 

Sub umbra rară, Şandru, fiul boierului Negoiţă, a apărut ca din senin. Era atât de luminos, încât pătrunzând în sufletul Tudorei, fiica pădurarului, l-a ars.

 

Fata s-a ridicat de pe iarbă, să-i iasă în cale. Dându-şi seama că dânsul n-o mai recunoaşte, s-a oprit locului. Dar ghemul de aţă, cu care împletea, s-a rostogolit până la picioarele băiatului. Şandru l-a ridicat şi-a mers pe fir până la dânsa, întinzându-l.

-    Cine eşti? A întrebat-o.

-    Sunt Tudora, fata pădurarului.

-    Tu eşti fetiţa aceea pe care a văzut-o vraciul la curte! Îşi aminti el. Credeam că ai murit. Ai avut zile. Piciorul îţi era aproape putred. Ai fost tare…Dar ştii…Eşti mai frumoasă decât mi s-a părut atunci. Ai crescut. Abia te mai recunosc. Numai ochii ţi-au rămas tot atât de verzi ca atunci. Eşti o fecioară fermecătoare cum rar se poate afla. Îmi pare bine că te-am întâlnit, dar te rog să mă ierţi că trebuie să plec. Mă aşteaptă nişte tăietori de lemne. Au nevoie de tisă pentru cuie. Vor să facă o mănăstire. Şi tata m-a trimis pe mine. Zice că-s priceput la negustorii.

Când sorele era drept amiază, Şandru s-a întors.

-    Ce faci, Tudoriţă? A întrebat-o el? Lucrezi, dar ai degete fine, despre care se spune că arată isteţime şi har strălucitor în muzică.

-    Aşa spunea şi părintele.

-    Îţi mai aduci aminte de mine?

-    Oare s-ar putea afla altfel…?

Întrebarea fetei a venit pe neaşteptate şi era o mare destăinuire. În loc de alt răspuns, Şandru a rămas pe gânduri. Părea că-l preocupă ceva ascuns. Poate că-l ducea gândul la o altă femeie. Sau cine ştie…Când a privit-o în faţă, ochii fetei au pălit.

-    Eşti frumoasă, a urmat el, şi ochii tăi mă atrag cu cât citesc în ei mai mult dor. Nu mi s-a mai întâmplat niciodată aşa ceva. Nu mai e nevoie de nici o îndoială. Pot spune că m-am îndrăgostit de dumneata.

 

Ultimele pregătiri pentru noaptea de Înviere

 

Se însera. Rodica, sora mai mică a pădurarului trăbăluia prin curte. Poate că făcea ultimele pregătiri pentru noaptea de Înviere. Nişte săteni au trecut pe lângă dânşii, şoptind:

-    I-s ochii ca albastrul de sineală, taman ca Stanciu, unchiul său mândru.

-    Parcă s-a uitat mă-sa la miezul nopţii, de i s-a făcut părul atât de umbros!

-    Dar şi fata pădurarului n-are seamăn pe lume. Frumoasă ca o împărăteasă.

Şandru a plecat din poiană abia când Rodica a chemat-o pe Tudoriţa, amintindu-i că e târziu şi trebuia să plece la slujba de Înviere. S-au îmbrăcat în haine de sărbătoare şi-au plecat la biserică. În ctitorirea boierului Negoiţă era întuneric. Lumea se înghesuia la intrare.

-    Veniţi de luaţi lumină, se auzea vocea preotului…Tu eşti lumina cea adevărată…

Tudoriţa a simţit cum mâna lui Şandru îi cuprinde braţul.

-    Tu eşti lumina mea adevărată, a rostit el abia desluşit. Afară de tine alta nu ştiu!

A apropiat-o o clipă alături de pieptul lui. Şi inima fecioarei se zbătea ca o pasăre. Mirosea a iarbă reavănă şi strălucitoare, a toporaşi, brebeni şi lăcrămioare.

-    Tinereţea nu-i veşnică, Tudoriţă. Şi viaţa trebuie trăită. Vei rămâne cu mine să împărţim pe din două bucuriile şi tristeţile vieţii! Am aprins o scânteie în sufetul tău. Oare ce-aş mai putea dori mai mult decât s-o văz arzând?

Tudoriţa ascultând vorbele lui şi nu credea că totul este adevărat. Iar privirile ei rămâneau pe chipul Rodicăi, care se ruga pentru iertarea păcatelor celui mort, care o înşelase: boierul Stanciu.

 

" Vreau să fii perechea mea"

 

După întâmplarea de la biserică, Şandru nu se mai oprea în poiană. Zorea venind şi plecând din pădure. Într-o seară, Tudora s-a ascuns după o tufă de liliac, să-l poată vedea cum trece pe cărăruia de lângă ograda lor.

 

Fiul boierului s-a apropiat şi a chemat-o cu glas rugător:

-    Ieşi de acolo şi vino la curte. Avem o petrecere. Vreau să fii perechea mea în seara asta. Te-aştept să mergem.

-    Du-te şi-ţi dezvăluie tainele, a îndemnat-o Rodica. Cântecul tău este vrăjitor, poate ajunge chiar până la cer. Caută să-l farmeci pe Şandru, ca să nu te mai uite!

 

A îmbrăcat rochia albă, brodată cu fir auriu, primită cândva de la Rodica, în dar de la Stanciu, unchiul lui Şandru.

-    Du-te, i-a zis Rodica, dar rămâi trează, nu-ţi dărui sufletul. Sufletul să nu ţi-l dai decât care îţi va da inima lui. Altfel rămâi fără nimic. Dar cel mai trist lucru este când îţi ia sufletul, iar pe al lui şi-l vinde. Aşa a făcut cu mine Stanciu.

Salonul cu cristaluri şi mahon era plin de femei în rochii vaporoase şi bărbaţi eleganţi. Tudoriţa s-a privit în oglinzile sclipitoare şi nu s-a mai recunoscut. Rochia şi sandalele împrumutate căpătaseră strălucire de basm şi-i vrăjiseră chipul. Nu mai era fată de pădurare. În salonul cel mare se dansa. Masa era întinsă alături. Argintăria cânta cu glas de clopoţei. Tudora nu ştia cum să se descurce în astfel de situaţii şi totul părea nemaipomenit de complicat.

 

Un cobzar încerca să dea acordurile unui cântec şi Tudoriţa s-a apropiat de dânsul ca de o salvare. Cântecul Tudoriţei se revărsa ca o destăinuire, făcută lui Şandru, că viaţa ei n-are nici un rost fără el.
Cobzarul o privi uimit. Nu mai auzise asemenea glas. Când s-a sfârşit cântecul,  Tudora a întâlnit privirile pline de invidie ale unei femei. Era Ana, tânără şi bogata văduvă a boierului Stanciu.

-    Îmi eşti dragă, Tudora, părea să spună Şandru.

Şi Ana i-a ghicit gândul. Dar Nastea, sora lui Şandru, s-a înspăimântat.

 

-    Doamna Nastea vrea să vă vorbească, a chemat-o servitoarea pe Tudora în dormitorul gazdei.

-    Ascultă, fată, ştiu de ce-ai venit aici şi de cine ţi-e legată inima. Să vorbim deschis: eşti îndrăgostită de fratele meu. Trebuie să te înfrângi şi să-ţi iei gândul de la dânsul. Dacă-ţi dă puţină atenţie, o face pentru că se amuză. Orice bărbat e încântat când descoperă că e iubit. Şi ochii tăi spun cu prisosinţă asta. E o nebunie să nădăjduieşti. Se logodeşte cu tânăra şi bogata văduvă a unchiului nostru… Poate îţi închipui că ar putea rupe logodna! Numai trecând peste cuvântul meu se va întâmpla aşa. Noi suntem ruinaţi. Ana este singura noastră nădejde.

 

Tudoriţa a dat să plece, dar Nastea a urmat:

- Priveşte prin cristalul uşii ce dă în salon şi vezi ce se întâmplă!

Şandru dansa cu Ana. Braţul lui îi cuprindea talia zveltă şi mlădioasă. Glasul Tudorei s-a schimbat, s-a clătinat ca o frunză pe o creangă în toamnă. Dar, nealterat, a rezistat şi s-a luminat:

-    Da, doamnă, îl iubesc pe fratele dumneavoastră. El este prima mea dragoste, ultima şi cea mai sfântă. Ba mi mult, el este pentru mine lumina lumii. Fără dânsul nu mai am la ce trăi.

 

Verdict dureros

 

Ultimele ei cuvinte au sunat ca un verdict dureros, ce nu mai putea fi schimbat. Sora lui Şandru a rămas o clipă descumpănită.

-    Să mă ierţi, a şoptit ea înduioşată.

Poate că atunci se gândea la tinereţea ei irosită, la visele neîmplinite şi dorinţele înăbuşite alături de un bărbat bătrân şi bădăran, care şi-a irosit averea cu femeile uşoare. Un gând însă îi schimbă brusc inima. Firea comodă, dorinţa de belşug izbândeau şi de data aceasta.

-    Fii liniştită, ai să găseşti un alt băiat pe potriva ta. La pădure vin mulţi negustori pentru lemnul de tisă.

-    Nu, nu, nu! Asta nu-i cu putinţă!

-    Nu eşti decât o fată de pădurar. Cum ai îndrăznit să năzuieşti mai sus?

Râdea triumfător. Nastea îşi găsise argumentul care s-o umilească. Distingând glasul Tudorei, Şandru a intrat în dormitor, dar fata dispăruse prin uşa servitorilor. Ghicind ce s-a petrecut, Şandru se luă pe urma ei. Dar sărmana zorea prin pădure.

 

Norii se adunaseră deasupra copacilor, cu zvon de vijelie. Florile îşi acopereau căpuşorul neliniştite. Vântul sufla poala rochiei albe, iar fulgerele luminau în răstimpuri umbra fetei, ce refuza cu încăpăţânare să se oprească.

-    Tudora! Tudora! Tudora! Striga Şandru.

Apoi, a venit furtuna, cu fulgere şi trăsnete la tot pasul. Ploaia şuruia vijelioasă din înaltul nesfârşit, sfârtecând frunza copacilor.

-    Tudora! Tudora!...

Şi fata n-a răspuns. Numai ecoul pădurii se auzea trist şi îndepărtat.

-    Tudora! Tudora!..

Legendele Botoşanilor de Elidia Agrigoroaiei spun că după numele acelei nefericite ce s-a pierdut, i-au spus pădurii de tisă Tudora, iar mai apoi şi satul s-a numit tot aşa.

download from google play download from apple store

 

loading...
COMOARA ascunsă de la Ştiubeni: Femeie UCISĂ pentru tot ce avea mai scump pe lume

  

Cătălina CHIRU
Istoria la feminin: De la Cornelia din Moldova la mucenița din Petru Vodă
Au fost mame, soții, iubite. Au fost medici, poete, artiste, creatoare de cuvânt și de frumos. Au suferit pentru Hristos. Din umbra timpului, străbat uneori până la noi prin faptele lor trecute.
Instituție de prestigiu încă necunoscută după aproape 70 de ani de activitate? Dacă nu ar fi avut loc atunci, nu știu dacă s-ar mai fi produs cândva
Istoria nescrisă creează confuzii. Însă atunci când și puținele date scrise conțin erori situația devine de-a dreptul dramatică pentru biografia unei comunități, a unui oraș.
Mărturii din iadul exterminărilor politice: ”Când mi-a văzut chipul schimonosit de durere, s-a luminat”
Închisoarea de la Botoşani a fost loc de exterminare a celor care, într-un fel sau altul, se opuneau regimului comunist.
”Aşa a debutat Enescu în viaţa mea, cu un unu la muzică, în cea de-a doua clasă a Liceului Laurian”
Cu greu ne putem imagina astăzi că pe scândura Teatrului Mihai Eminescu din Botoşani au jucat Calboreanu, Birlic, Tănase, Vraca, Bulandra. Că pe scena micului oraş moldav au urcat pentru a cânta Enescu, pentru a conferenţia Iorga.
Agaftonul Domnului Eminescu: Plâng pentru vărul meu, că a avut o viaţă zbuciumată şi a murit de tânăr! - GALERIE FOTO
În cimitirul de la Agafton odihnesc astăzi maicile Olimpiada, Sofia, Fevronia, surorile Ralucăi Eminovici, mama poetului, dar și Xenia, verișoara lui Mihai.
După 30 de ani, despre ce a fost sau n-a fost la Botoșani: Nu vedeţi că ne schimbăm cu totul? Asta-i revoluţie, băieţi, ţineţi-vă bine!
După 30 de ani – Revoluția la Botoșani: Crăciun, colinde, colindători. Altă viață! Diferite persoane de la noi din oraș își fac autocritica…
Nici bine nu a căzut comunismul, că la Botoșani începeau deja să apară probleme, chiar la adunarea de constituire a Consiliului Frontului Salvării Naționale: reproșuri, refuzuri, scoateri în relief a propriilor greutăți datorate vechiului regim.
După 30 de ani - Botoșănenii lui Ceaușescu: Cozi enorme la ulei, zahăr, lapte. Jigniri, ironii, lupte, bătăi. Greu, foarte greu. Umilitor!
În ziua în care Nicolae Ceaușescu a vizitat Botoșaniul, o gospodină a lăsat ferestrele casei deschise și a plecat în oraș. Curățase parchetul și voia să aerisească. Seara, când s-a întors acasă, toate ferestrele erau închise. Pe dinăuntru!
După 30 de ani - Moș Gerilă aduce cadouri în parcul orașului, un Crăciun cu fulgere și tunete la Botoșani: Oare ce ne rezervă anul ce va începe? Să fim optimiști sau pesimiști?
Cu un an înainte de Crăciunul lui 1989, pe 25 decembrie 1988, la Botoșani se petrecea un lucru ieșit din comun. Bătrânii spuneau că nu prinseseră o asemenea grozăvie în toată viața lor…
inpuff.ro
Loading...
După 30 de ani - Bancurile botoșănenilor despre Ceaușescu, concerte și spectacole, însemnări din comunismul întunecat: Ajutaţi-mă să mor!
Deşi astăzi pare un lucru neînsemnat, înainte de 1989 scrisul te putea duce direct în închisoare. Pentru că a consemna întâmplări care incriminau regimul însemna condamnare sigură.
Ceaușescu reales, CUM au trimis botoșănenii la București 1.700 de telegrame și povestea mașinii de scris: Ai grijă ce faci cu ea, cine scrie la ea, că intrăm la zdup - FOTO
Și înainte de 1989, procesul de votare era precedat de o campanie electorală. Însă ea se desfăşura sub alte reguli.
Ziua neagră din istoria Liceului Laurian: MARELE INCENDIU care a mistuit zeci de mii de cărți, dosare și drapelul școlii
Palatul Liceului Laurian adăpostea cea mai mare bibliotecă din orașul Botoșani din vremurile acelea.
Botoșănenii și Operațiunea 1111: Această experiență trebuie să ne îngrozească și să ne facă să luăm din vreme toate măsurile
A fost cea mai amplă acțiune de evacuare din istoria militară și civilă a României. A purtat numele de cod Operațiunea 1111 și a implicat întreaga suflare, de la șeful statului până la cel din urmă român.
MEMORIAL Enescu: Tovarășii au dărâmat și reconstruit casa, au pietruit drumul, dar nu au vrut să audă de parastas
În vreme ce Suceava şi Iaşi au construit teatre, săli de spectacole somptuoase, cinematografe, amfiteatre şi tot soiul de obiective menite să ridice calitatea vieţii şi nivelul de educaţie al cetăţenilor, botoşănenii au fost martori ai prăbuşirii.
Loading...
MISTERUL ascuns din nordul Botoșanilor și cel mai mare proces din istoria României moderne, cu Titu Maiorescu avocat - GALERIE FOTO
Povestea începe în urmă cu aproape două secole și continuă și astăzi, prin pașii turiștilor care calcă nedumeriți pe un tărâm ce pare să nu mai aparțină nimănui.
Cea mai VECHE biserică din Botoşani: A fost înzestrată cu moşii, heleşteie şi mori şi o impresionantă necropolă
Este o mărturie a istoriei şi una dintre cele mai importante edificii din judeţul Botoşani.
PRIMUL spital construit la Botoşani: Toţi pacienţii erau trataţi gratis, indiferent de naţionalitate
Cea de-a doua unitate medicală, înfiinţată mulţi ani mai târziu în Botoşani, a fost Spitalul I.Mavromati.
„Dare la semn” – PRIMA competiţie sportivă organizată la Botoşani, pe un poligon improvizat din bariera Suliţa
De când fac botoşănenii sport? Răspunsul îl găsim în documentele arhivelor din august 1868, când a început să se practice tirul sub îndrumarea militarilor.
Cea mai CUMPLITĂ epidemie care a îngenunchiat Botoşaniul: Mii de morţi în vara cu 51 de grade Celsius
Orașul Botoșani a suferit de-a lungul timpului crunt, însă puțini dintre contemporani cunosc episoadele în care orașul a sângerat efectiv și și-a jelit morții.
Prima „spiţărie” înfiinţaţă la Botoşani - Cea mai frumoasă şi solidă clădire din oraş
Cea dintâi farmacie din Botoşani, cunoscută sub numele de „şpiţărie”, a prins viaţă la finele secolului XVIII.
Loading...
ecco-shoes.ro%20
Loading...
inpuff.ro
Sondaj
Credeți că se va găsi vaccin contra coronavirusului?
Da
Nu
Nu știu / nu mă interesează
Declaraţia zilei
”Am venit într-o țară săracă, în care un profesor câștigă 250 de euro pe lună. Prețurile din magazine nu sunt mult mai mici ca în Austria. Am întâlnit o grămadă de oameni nemulțumiți. Starea de spirit a lor nu e una ...
starshiners.ro%20
astratex.ro
fashiondays.ro
Curs valutar
astăzi
EUR
Euro
4.8396 lei
USD
Dolarul SUA
4.4406 lei
CHF
Francul elveţian
4.5685 lei
GBP
Lira sterlină
5.4098 lei
JPY
100 de yeni japonezi
4.1220 lei
XAU
Gramul de aur
247.0285 lei
MDL
Leul Moldovenesc
0.2509 lei
HUF
100 de Florinţi Maghiari
1.3804 lei
AUD
Dolarul Australian
2.9040 lei
CAD
Dolarul Canadian
3.1766 lei
CZK
Coroana Cehească
0.1775 lei
DKK
Coroana Daneză
0.6490 lei
Vremea
astăzi
Botosani
o C
Dorohoi
o C
Bucecea
o C
Darabani
o C
Saveni
o C
Ştefăneşti
o C
Horoscop
astăzi
app traffic statistics
© Copyright 2009 - 2020 Botoşăneanul. Toate drepturile rezervate.